Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden “Zechtein Borgerswold Classic 6 uurs race”.

 

Algemene voorwaarden
Door inschrijving verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met, de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven en kennis heeft genomen van het wedstrijd reglement en zich als zodanig hier ook naar te gedragen.
Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden of het wedstrijd reglement houdt de organisatie zich het recht voor de deelnemer alsnog deelname aan de wedstrijd te ontzeggen of,  ten tijde van de wedstrijd, te sommeren de wedstrijd te verlaten.

Organisatie.
De Zechstein Borgerswold Classic 6 uurs race wordt georganiseerd door de Stichting Sport Promotie Veendam (SSPV) in samenwerking met wielervereniging Stormvogels Veendam.

Wedstrijd
De “Zechstein Borgerswold Classic 6 uurs race” is een mountainbike wedstrijd voor individuele renners en estafette teams.

Inschrijving en kosten.
Inschrijving voor de wedstrijd  kan via de website www.inschrijven.nl Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.
Inschrijven kan t/m 15 september 2020.

  • Individueel 1 persoon €30,00 (vroegboekkorting €25,00 t/m 16 augustus 2020)

  • Team 2, 3 of 4 personen €30,00 p.p. (vroegboekkorting €25,00 t/m 16 augustus 2020)

Minimum leeftijd deelnemers.
De minimum leeftijd voor deelname aan de Zechstein Borgerswood Classic 6 uurs race is:

  • Solo renner is 18 jaar (geboren in 2002)
  • Renner in een team is 15 jaar (geboren in 2005)

Estafette teams.
Estafette teams bestaan uit minimaal 2 renners en max. 4 renners.

Wijzigingen in samenstelling Estafetteteam.
Wijzigingen in een estafetteteam moeten te allen tijde aan de jury doorgegeven worden en dit kan tot max. 1 uur voor de start van de wedstrijd..

Gezondheidsverklaring
Deelnemer verklaart bij inschrijving in goede gezondheid te verkeren en in geval van twijfel een arts te hebben geraadpleegd. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gezondheidsproblemen van de deelnemer tijdens of na het evenement.

Reclame uitingen.
Reclame uitingen anders dan op het tenue of fiets van de deelnemer zijn niet toegestaan. In de wisselzone zijn bij de teamplaatsen alleen banners toegestaan met de naam waaronder het estafette team is ingeschreven.

Afgelasting.
De organisatie behoudt zich het recht voor om op grond weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de veiligheid van deelnemers en publiek in het gedrang komt de wedstrijd af te gelasten dan wel in te korten of te stoppen.
In voorkomende gevallen is de organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten door de deelnemers en zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden.

Aansprakelijkheid organisatie.
De organisatie is  op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel , diefstal, verlies, schade of andere materiële schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd  of het bijwonen van de “Zechstein Borgerswold Classic 6 uurs race”.

Gebruik beeldmateriaal.
Door deelname aan de wedstrijd is de deelnemer akkoord met de mogelijkheid dat hij of zij op beeldmateriaal vast gelegd kan worden. Het staat de organisatie vrij om dit materiaal te gebruiken voor promotie doeleinden.

Persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens van de deelnemers zullen niet aan derden worden  verstrekt. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers via hun emailadres op de hoogte houden van wedstrijdzaken omtrent de “Zechstein Borgerswold Classic 6 uurs race”.